بایگانی برای دسته "آفریقا"

سفارت مصر

بدون نظر

تهران ، ولنجک ، خیابان ۱۶ ،شماره ۱۳  (حافظ منافع مصر)

تلفن : ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵

فکس:  ۲۲۴۱۹۱۰۳


سفارت نیجریه

بدون نظر

تهران ، الهیه ، خیابان چناران ، سروستان غربی ، شماره ۱۶

تلفن : ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷

فکس : ۲۲۶۳۶۳۱۵


سفارت تونس

بدون نظر

تهران ، شهرک قدس ، خیابان ایران زمین ، خیابان سوم ، شماره ۶

تلفن : ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷

فکس : ۸۸۵۶۳۷۶۷


سفارت الجزایر

بدون نظر

تهران ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان ، کوچه ۱۱ ، شماره ۲۰

تلفن : ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

فکس : ۸۸۳۷۷۰۳۱


سفارت افریقای جنوبی

بدون نظر

تهران ، خیابان ولیعصر ، باغ فردوس ، خیابان یکتا ، شماره ۵

تلفن : ۹-۲۲۷۰۲۸۶۶

فکس : ۲۲۷۱۹۵۵۸