بایگانی برای دسته "اقیانوسیه"

سفارت نیوزیلند

بدون نظر

تهران ، اقدسیه ، خیابان قاسمی ، خیابان سوسن ، پارک دوم ، شماره ۱

تلفن : ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵

فکس : ۲۶۱۲۱۹۷۳


سفارت استرالیا

بدون نظر

تهران ، خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان ۲۳ ، شماره ۲

تلفن : ۸۳۸۶۳۰۰۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۸۴