سفارت گامبیا

آدرس : خیابان دکتر شریعتی –  خیابان ملک –  شماره ۱۰

تلفن ۷۷۵۰۰۰۷۴

فکس ۷۷۵۰۰۰۷۴

نظرات بسته شده است.