سفارت چین

تهران ، اقدسیه ، نبش خیابان فیروزبخش ، شماره ۷۳

تلفن : ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰

فکس : ۲۲۲۹۰۶۹۰

نظرات بسته شده است.