سفارت پرتغال

تهران ، دروس ، خیابان هدایت ، کوچه روزبه ، شماره ۱۶

تلفن : ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰

فکس : ۲۲۵۸۲۷۶۰

نظرات بسته شده است.