سفارت پاکستان

تهران ، خیابان فاطمی ، کوچه اعتماد زاده ، شماره ۲

تلفن : ۹۰-۶۶۹۴۱۳۸۸

فکس : ۶۶۹۴۱۸۹۸

نظرات بسته شده است.