سفارت ویتنام

تهران ، زعفرانیه ، خیابان آصف ( اعجازی ) ، نبش برزو

تلفن : ۲۲۴۱۱۶۷۰

فکس: ۲۲۴۱۶۰۴۵

 

نظرات بسته شده است.