سفارت واتیکان

تهران ، خیابان نوفل لوشاتو، نبش خیابان رازی ، شماره ۸۴

تلفن : ۶۶۴۰۳۵۷۴

فکس: ۶۶۴۱۹۴۴۲

نظرات بسته شده است.