سفارت هند

تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان میر عماد ، خیابان نهم ، شماره ۲۲

تلفن : ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

فکس : ۸۸۷۴۵۵۵۷

نظرات بسته شده است.