سفارت نیوزیلند

تهران ، اقدسیه ، خیابان قاسمی ، خیابان سوسن ، پارک دوم ، شماره ۱

تلفن : ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵

فکس : ۲۶۱۲۱۹۷۳

نظرات بسته شده است.