سفارت نیجریه

تهران ، الهیه ، خیابان چناران ، سروستان غربی ، شماره ۱۶

تلفن : ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷

فکس : ۲۲۶۳۶۳۱۵

نظرات بسته شده است.