سفارت نروژ

تهران ، فرمانیه ، نبش خیابان پور ظهیر ، شماره ۵۴

تلفن : ۲۲۲۹۱۳۳۳ – ۲۲۸۰۲۱۴۳

فکس : ۲۲۲۹۲۷۷۶

نظرات بسته شده است.