سفارت مکزیک

تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان گلفام ، شماره ۱۲

تلفن : ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶

فکس : ۲۲۰۵۷۵۸۹

نظرات بسته شده است.