سفارت مجارستان

تهران ، دروس ، میدان هدایت ، خیابان شادلو ، شماره ۱۰

تلفن : ۲۲۵۵۰۴۵۲

فکس : ۲۲۰۵۵۴۸۲

نظرات بسته شده است.