سفارت مالزی

تهران ، خیابان الف ، خیابان چنگیزی ، شماره ۶

تلفن : ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵

فکس : ۲۲۰۴۶۹۷۲

نظرات بسته شده است.