سفارت قزاقستان

تهران ، دروس ، خیابان هدایت ، خیابان مسجد، شماره ۸۱

تلفن : ۲۲۵۶۵۹۳۳

فکس: ۲۲۵۴۶۴۰۰

 

نظرات بسته شده است.