سفارت قرقیزستان

تهران ، پاسداران ، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴

تلفن: ۲۲۸۳۰۳۵۴

فکس: ۲۲۲۸۱۷۲۰

نظرات بسته شده است.