سفارت قبرس

تهران ، دزاشیب ، خیابان بوعلی ، شماره ۱۹۴

تلفن : ۲۲۲۱۹۸۴۲

فکس : ۲۲۲۱۹۸۴۳

نظرات بسته شده است.