سفارت فلسطین

تهران ، خیابان فلسطین ، شماره ۳۴۷

تلفن: ۶۶۴۰۲۵۱۳

فکس:۶۶۴۶۵۷۳۶

نظرات بسته شده است.