سفارت عربستان

تهران ، فرمانیه ، خیابان بوستان ، خیابان نیلوفر ، شماره ۲۴

تلفن : ۲۲۲۸۸۵۴۳

فکس : ۲۲۲۹۴۶۹۱

نظرات بسته شده است.