سفارت صربستان

آدرس : ولنجک – کوچه نهم – ‏پلاک ۹‏

تلفن ۲۲۴۱۲۵۶۹

فکس ۲۲۴۰۲۸۶۹‏

نظرات بسته شده است.