سفارت شیلی

آدرس : تهران ، الهیه ، خزر شمالی ، بن بست هرمز ، پلاک ۴

تلفن : ۲۶۶۴۳۷۰۰

تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۰

فکس ۲۶۶۴۳۸۲۶

نظرات بسته شده است.