سفارت سوریه

تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ایرج ، شماره ۲۰

تلفن : ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱

فکس: ۲۲۰۵۹۴۰۹

نظرات بسته شده است.