سفارت سوئیس

تهران ، الهیه، خیابان شریفی منش ، خیابان یاسمن ، شماره ۲

تلفن : ۲۲۰۰۸۳۳۳

فکس : ۲۲۰۰۶۰۰۲

نظرات بسته شده است.