سفارت سوئد

تهران ، فرمانیه ، خیابان بوستان ، خیابان نسترن ، شماره ۲۷

تلفن : ۲۳۷۱۲۲۰۰

فکس : ۲۲۲۹۶۴۵۱

نظرات بسته شده است.