سفارت دانمارک

تهران ، پل صدر ، خیابان هدایت ، خیابان دشتی ، شماره ۱۰

تلفن : ۲۸۱۵۵۰۰۰

فکس : ۲۲۶۴۰۰۰۷

نظرات بسته شده است.