سفارت تونس

تهران ، شهرک قدس ، خیابان ایران زمین ، خیابان سوم ، شماره ۶

تلفن : ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷

فکس : ۸۸۵۶۳۷۶۷

نظرات بسته شده است.