سفارت ترکمنستان

تهران ، فرمانیه ، خیابان وطن پور ، خیابان براتی ، شماره ۳۴

تلفن : ۲۲۲۰۶۷۳۱

فکس : ۲۲۲۰۶۷۳۲

نظرات بسته شده است.