سفارت تاجیکستان

تهران ، نیاوران ، خیابان زینعلی ، کوچه سوم ، شماره ۱۰

تلفن : ۲۲۲۹۹۵۸۴

فکس : ۲۲۸۰۹۲۹۲

 

نظرات بسته شده است.