سفارت بلغارستان

تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان توانیر ، خیابان نظامی گنجوی ، شماره ۴۰

تلفن : ۸۸۷۷۵۶۶۲

فکس : ۸۸۷۷۹۶۸۰

نظرات بسته شده است.