سفارت بحرین

تهران ، چهار راه جهان کودک ، نبش کوچه ژوبین ، شماره ۱۳

تلفن : ۸۸۷۷۳۳۸۳ – ۸۸۷۷۵۳۶۵

فکس : ۸۸۷۷۹۱۱۲

نظرات بسته شده است.