سفارت ایتالیا

تهران ، خیابان نوفل لوشاتو ، شماره ۷۹

تلفن : ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

فکس : ۶۶۷۲۶۹۶۱

نظرات بسته شده است.