سفارت اکوادور

تهران ، زعفرانیه ، خیابان ملکی ، خیابان قائم، شماره ۱۸

تلفن : ۲۲۰۵۴۳۸۲

فکس : ۲۲۰۲۲۷۵۱

نظرات بسته شده است.