سفارت اندونزی

تهران ، قائم مقام فراهانی ، شماره ۱۸۰

تلفن : ۸۸۷۱۶۸۶۵ – ۸۸۷۱۷۲۵۱

فکس : ۸۸۷۱۸۸۲۲

نظرات بسته شده است.