سفارت امارات متحده عربی

تهران ، خیابان ایران زمین ، تقاطع مهستان ، شماره ۲

تلفن : ۴۲۷۹۲۰۰۰

فکس : ۴۲۷۹۲۷۷۷

نظرات بسته شده است.