سفارت الجزایر

تهران ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان ، کوچه ۱۱ ، شماره ۲۰

تلفن : ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

فکس : ۸۸۳۷۷۰۳۱

نظرات بسته شده است.