سفارت افغانستان

تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان پاکستان ، نبش خیابان چهارم

تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰

فکس : ۸۸۷۳۳۰۸۸

نظرات بسته شده است.