سفارت اسپانیا

تهران ، دروس ، بلوار شهرزاد ، خیابان شادی ، خیابان اسدی ، شماره ۱۰ سفارت پادشاهی اسپانیا

تلفن : ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

فکس : ۲۲۵۶۸۰۱۷

 

نظرات بسته شده است.