سفارت اسلواکی

تهران ، خیابان مقدس اردبیلی ، شماره ۹۴

تلفن : ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱

فکس : ۲۲۶۶۶۶۰۵

نظرات بسته شده است.