سفارت استرالیا

تهران ، خیابان خالد اسلامبولی ، خیابان ۲۳ ، شماره ۲

تلفن : ۸۳۸۶۳۰۰۰

فکس : ۸۸۷۲۰۴۸۴

نظرات بسته شده است.