سفارت ازبکستان

تهران ، اقدسیه ، خیابان بوستان ، خیابان نسترن ، شماره ۲۱

تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰

فکس : ۲۲۲۹۹۱۵۸

نظرات بسته شده است.