سفارت اروگوئه

تهران ، خیابان آفریفا ، بلوار مینا ، شماره ۵

تلفن : ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰

فکس : ۸۸۷۸۲۳۲۱

نظرات بسته شده است.