سفارت ارمنستان

تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان رازی ، خیابان استاد شهریار ، شماره ۳۲

تلفن : ۶۶۷۰۴۸۳۳

فکس : ۶۶۷۰۰۶۵۷

نظرات بسته شده است.