سفارت اردن

تهران ، زعفرانیه ، خیابان فلاحی ، خیابان ظاهری ، خیابان البرز کوه ، شماره ۲۴

تلفن : ۲۲۷۵۲۰۰۱

فکس : ۲۲۷۵۲۷۶۷

نظرات بسته شده است.