سفارت اتریش

خیابان مقدسی؛ خیابان احمدی زمانی ؛ کوچه میرولی ؛ شماره ۸

تلفن : ۲۲۷۵۰۰۴۰

فکس: ۲۲۷۰۵۲۶۲

نظرات بسته شده است.