سفارت آلمان

تهران ، خیابان فردوسی ، شماره ۳۲۴

تلفن : ۳۹۹۹۰۰۰۰

فکس : ۳۹۹۹۱۸۹۰

نظرات بسته شده است.