سفارت آرژانتین

تهران ، دروس ، خیابان یار محمدی ، کوچه قو ، شماره ۶

تلفن : ۲۲۵۷۷۴۳۳

فکس : ۲۲۵۷۷۴۳۲

نظرات بسته شده است.