سفارت آذربایجان

آدرس سفارت: تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم، کوچه راستوان، پلاک ۱۶ – کدپستی: ۱۹۴۴۹۶۵۱۱۴
تلفن: ۲۲۵۶۳۱۴۶، ۲۲۵۶۳۱۴۷، ۲۲۵۵۴۲۵۵، ۲۲۵۵۹۵۵۳
فاکس: ۲۲۵۵۸۱۸۳

آدرس کنسولگری سفارت: تهران، بلوار قیطریه، خیابان افشین محمودیان، کوچه هاشمی، پلاک ۲
تلفن: ۲۲۶۷۳۵۱۱، ۲۲۶۷۳۵۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.