سفارت برونئی

آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏

تلفن ۸۸۷۹۷۹۴۶‏ ، ۸۸۷۹۸۴۵۶‏

فکس ۸۸۷۷۰۱۶۲‏

نظرات بسته شده است.