برمه (میانمار )

کشورهای میانمار و ایران در خاک یکدیگر سفارت ندارند اما جهت دریافت ویزای کشور میانمار میتوان از طریق سایت سفارت میانمار ( evisa.moip.gov.mm ) اقدام به دریافت ویزای این کشور نمائید .

نظرات بسته شده است.